Paarden in het Landschap.
Kansrijke dragers
van het
landelijke gebied.


europa

Mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”
Noteert u alvast in uw agenda!

Planttips aanplant voorjaar

Open dagen

themadag Gedurende de loop van het project zijn er een aantal open dagen georganiseerd op verschillende paardenhouderijen die participeerden in het project Zorg voor Paard en Landschap in de provincie Dernthe.
Paardenhouders en bealngstellenden waren welkom om inspiratie op te doen en informatie in te winnen omtrent landschappelijke inpassing van de paardenhouderij.

   
 

Themadagen

Gedurende de loop van het project zijn een aantal themadagen op verschillende locaties georganiseerd voor deelnemende paardenhouders en belangstellenden.
Verschillende onderwerpen zijn behandeld in relatie tot paard en landschap; van het houden van paarden, huisvesting, ruimtelijke ordening, cultuurhistorische erfinrichting, beplanting en onderhoud, tot weidebeheer in relatie tot het welzijn van het paard. Tijdens deze dagen was er veel tijd en ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling van ervaringen en het stellen van vragen.
themadag
   


Voor informatie kunt u terecht via informatie@paardenindrenthe.nlnaar bovenzijde paginaontwerp en hosting