Paarden in het Landschap.
Kansrijke dragers
van het
landelijke gebied.


europa

Mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”Doelgroep project

Onderstaand project is eind 2011 afgesloten; ca. 90 erven zijn bezocht en hebben advies ontvangen om hun paardenerf landschappelijke in te passen en/ of op te waarderen.

Het project biedt zowel de professionele paardenhouder als de hobbymatige paardenhouder in de provincie Drenthe de mogelijkheid deel te nemen aan dit project.

Voorwaarde

Het project bestaat uit twee trajecten: bewustwording en uitvoering.
Helaas is het niet mogelijk dat alle paardenhouders in de provincie Drenthe aan beide trajecten kunnen meedoen.

Voor het bewustwordingstraject in de vorm van het bijwonen van de themadag Landschappelijke Inpassing Paardenhouderij kan iedere paardenhouder in de provincie Drenthe zich aanmelden.
De bijdrage die voor deze volledig verzorgde dag voor twee personen wordt gevraagd is € 100,-.

Om deel te kunnen nemen aan het uitvoeringstraject dient de paardenhouderij van paardenhouder in een van de volgende gemeenten te liggen: Gemeente Aa en Hunze, Emmen, De Wolden, Hoogeveen,
Midden-Drenthe, Noordenveld of Tynaarlo.
Ook het bijwonen van de themadag Landschappelijke Inpassing Paardenhouderij is onderdeel van het uitvoeringstraject.
Voor deelname aan het project wordt een eigen bijdrage gevraagd van
€ 100,-.

Bewustwording

Het bewustwordingstraject bestaat uit het bijwonen van een themadag Landschappelijke Inpassing Paardenhouderij.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat men op een leuke en informatieve manier kennis neemt van landschappelijke inpassing, leert over het gebruik en onderhoud van streekeigen beplanting en zo ook Zorg kan dragen voor Paard en Landschap.
Tijdens deze themadag worden er verschillende presentaties verzorgd over onderwerpen die raakvlak hebben met de landschappelijke inpassing van het paardenerf.
De onderwerpen lopen uiteen van streekeigenbeplanting, weidebeheer in relatie tot het welzijn van uw paard, tot ruimtelijke ordening en het contact met uw gemeente.
Tussen de middag wordt een lunch verzorgd en we sluiten de dag met een hapje en een drankje.
Na afloop krijgt u een documentatiemap mee met relevante informatie over de behandelde thema's tijdens deze dag. Voor deelnemende paardenhouders aan het uitvoeringstraject is het bijwonen van de themadag onderdeel van de projectvoorwaarden.

Voor deelname aan deze compleet verzorgde themadag wordt, zoals boven al vermeld, een bijdrage gevraagd van € 100,-.

naar bovenzijde pagina

Uitvoering


Deelname aan het uitvoeringstraject houdt in dat de paardenhouder een erfbezoek krijgt van twee van onze adviseurs.
Tijdens dit bezoek wordt een advies opgesteld dat wordt vastgelegd in een beplantingsplan. Bij het opstellen van het advies wordt rekening gehouden met streekeigen beplanting, het type landschap waarin uw paardenhouderij zich bevindt en cultuurhistorische elementen indien deze aanwezig zijn.

Om het beplantingsplan te kunnen uitvoeren is er, zoals bovenstaand vermeld, een subsidie mogelijk. Deze subsidie wordt verstrekt in de vorm van plantgoed, niet in euro's. De adviseurs kunnen u informeren over de mogelijkheden.
Deze subsidie behoort tot de mogelijkheden in de gemeenten Emmen,
De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.
Het verstrekken van subsidie is gerelateerd aan de financiele participatie door de desbetreffende gemeenten.
In de gemeent Aa en Hunze behoort alleen een erfbezoek en advies tot de mogelijkheden.

Zoals hierboven al een aantal keren is vermeld, is het bezoeken van de themadag onderdeel van projectdeelname en wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd van € 100,-.

Opgave

Onderstaand project is eind 2011 afgesloten; ca. 90 erven zijn bezocht en hebben advies ontvangen om hun paardenerf landschappelijke in te passen en/ of op te waarderen.

Spreekt dit initiatief u aan en wilt u mee doen aan dit project, dan kunt u uw gegevens mailen via deze link

Informatie

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u vragen aan het projectteam dan kunt u contact opnemen via informatie@paardenindrenthe.nl

naar bovenzijde paginaontwerp en hosting