Paarden in het Landschap,
Kansrijke dragers
van het
landelijke gebied.


europa

Mogelijk gemaakt door:
“Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland”


Drenthe is een paardenprovincie bij uitstek. Dit blijkt uit het grote (groeiende) aantal hobbymatige paardenhouders en een zeer succesvolle professionele paardenhouderij.
Op sportgebied zijn niet alleen de spring- en dressuursport populair, maar ook de tuigsport heeft van oudsher haar eigen concoursen binnen de grenzen van de provincie.
Kortom: Paarden en Drenthe een gouden combinatie!

Inhoud Project

Onderstaand project is eind 2011 afgesloten; ca. 90 erven zijn bezocht en hebben advies ontvangen om hun paardenerf landschappelijke in te passen en/ of op te waarderen.

De paardenhouderij is de laatste jaren veelvuldig in het nieuws geweest.
Met name de "verrommeling" op het paardenerf en de uitsraling hiervan op de omgeving is voor velen een doorn in het oog.
Rommelige voeropslag, mestopslag en afrasteringen zijn hier regelmatig onderdeel van.
Maar door een paardenhouderij landschappelijk goed in te kleden kunnen deze erven heel goed bijdragen aan een mooie omgeving.
Het project "Paarden in het Landschap, kansrijke dragers van het landelijk gebied" probeert dit te bewerkstelligen door:

  • Open dagen op voorbeeldlocaties
  • Advies landschappelijke inpassing (zie deelname & opgave)
  • Kennisoverdracht
  • Themadag Landschappelijke Inpassing Paardenhouderij
  • Erfbezoeken (zie deelname & opgave)
  • Subsidiebijdrage (zie deelname & opgave)

Het project wordt uitgevoerd door SBNL (Stichting Beheer en Natuur en Landelijk gebied) in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).


naar bovenzijde pagina

Open dagen

Aan de hand van een aantal voorbeeldlocaties wordt duidelijk gemaakt met welke aanpassingen op een erf een mooi resultaat kan worden behaald. Deze voorbeeldlocaties zijn zowel professionele paardenhouderijen als particuliere paardenhouderijen, zowel grotere erven als kleinere erven.

Deze voorbeeldlocatie zijn te bezoeken tijdens een open dag.
Hier zal dan ook een adviseur van SBNL en/ of Landschapsbeheer Drenthe aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en informatie te geven over dedesbetreffende voorbeeldlocatie. Op de open dag zullen er een aantal verschillende locaties te bezoeken zijn zodat er een zo breed mogelijk beeld geschetst kan worden van de mogelijkheden.

Themadag Landschappelijke Inpassing Paardenhouderij

De themadag Landschappelijke Inpassing Paardenhouderij vindt op locatie plaats. Kennisoverdracht, advies en uitwisseling van ervaring zijn belanrijke speerpunten op deze dag.
De verschillende presentaties zullen worden ondersteund door de locatie waar men op dat moment aanwezig is.
Geďnteresseerde paardenhouders vanuit heel Drenthe kunnen met twee personen deelnemen aan deze themadag. Er wordt tussen de middag een lunch verzorgd en we besluiten de dag met een hapje en een drankje.
Na afloop krijgt men een documentatiemap mee met relevante informatie over de behandelde thema's tijdens deze dag. Voor deelnemende paardenhouders aan het project is het bijwonen van de themadag een onderdeel van de projectvoorwaarden.
Naast advies en uitvoering van een beplantingsplan is bewustwording een belangrijke peiler in het project Paarden in het Landschap, kansrijke dragers van het landelijk gebied.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat men op een leuke en informatieve manier kennis neemt van landschappelijke inpassing, leert over het gebruik en onderhoud van streekeigen beplanting en zo ook Zorg kan dragen voor Paard en Landschap.

Voor deelname aan de themadag wordt, of men nu wel of niet deelneemt aan het project, een bijdrage gevraagd van € 100,-.

Een belangrijk onderdeel van deze themadag is ook het onderwerp
Ruimtelijke Ordening.
Elke paardenhouder krijgt hier (vroeg of laat) mee te maken.
Paardenhouders en gemeenten kunnen elkaar versterken en ondersteunen in een gezamelijk doel: landschappelijk ingepaste paardenhouderijen die bijdragen aan een positieve belevingswaarde van het gebied.

Drenthe wordt veel bezocht door toeristen en dagrecreanten. Door de aanwezigheid van een groot aantal paardenhouders, heeft de uitstraling van het paardenerf een grote invloed op de beleving van de omgeving. Dit geldt overigens niet alleen voor de recreanten maar even zo goed voor de inwoners van de provincie Drenthe zelf.

naar bovenzijde pagina

ontwerp en hosting